Taksim Escort Bodrum Escort

Hakkımızda

Ulusal Fizik Öğrecileri Kongresi (UFOK)

Türkiye’nin fizik bölümlerinde okuyan öğrencilerini bir araya getiren tek kongre olma özelliğine sahip Ulusal Fizik Öğrencileri Kongresi (UFOK), 2005 yılından beri Türkiye’de fizik biliminin geleceğini tartışmak ve bilimsel araştırmalara yönelik öğrenci teşvikini artırmak amacıyla gerçekleştiriyor.

İlk kez Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ev sahipliğiyle gerçekleştirilen Kongre, daha sonra Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Sakarya Üniversitesinde fizik öğrencilerini bir araya getirdi.

En son 2012 yılında Sakarya Üniversitesinde gerçekleştirilen UFOK, 4 yıl aradan sonra Yıldız Teknik Üniversitesinde “Holografi Teknolojileri” temasıyla devam ediyor.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Holografi, fen ve doğa bilimlerinde, tıp ve mühendislik alanlarında kendine uygulama alanı bulabilen temel bir araç olarak düşünülebilir. Sıcaklık, uzunluk, konum ve hasar ölçümleri için kullanılabilir. Işığın ya da dalganın, değdiği herşeyin bilgisini taşıyarak analiz etmemizi sağlayacak bir data oluşturan holografik metotlar sayesinde micro-nano çalışmalar kolaylaşmaktadır.

Filmlerde ve pek çok magazin haberde geçen “hologram” imajları, kelimenin büyüleyici atmosferinden yararlanmak adına sıkça tekrarlanan bir reklam aracından ibarettir. Derinlik ipuçları(depth cues) olarak adlandırılan doğrusal perspektif; araya girme, gölgeler, hareket, retinal farklılık gibi daha pek çok ipucu taklit edilebildiği ölçüde 3 boyut algısını güçlendirir. Söz gelimi, 3D televizyonlarda binoküler ipuçlarından retinal farklılık, yani iki göze farklı imajların düşmesi özelliği taklit edilmeye çalışılmaktadır. Sahne gösterilerinde kullanılan “holografik” yöntemlerde, monoküler ipuçlarından araya girme(kesişme) ve gölgeler taklit edilmeye çalışılır. Multiview olarak adlandırlan bir başka uygulamada izleyicinin pozisyonuna göre farklı imaj gösterilerek 3 boyut algısı oluşturulmaya çalışılır. Bu ve buna benzer pek çok uygulama bir hologram veya holografik metot olmaktan uzaktır ve sebep olduğu bilgi kirliliği, holografinin akademik çevrede yayılmasına engel olmaktadır. Bu kongre aracılığı ile yeni yetişen bilim insanlarının farkındalığını artırarak doğru mecralara, doğru bilginin kullanımına yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Temel bilimlerde öğrenim gören fizik toplulukları, bu kongrenin çıktılarını interdisipliner çalışmalarda kullanabilir. Buradan edinilen bilgi ve birikim; yeni fikirleri, yeni uygulamaları ve girişimciliği tetikleyebilir. Bu açıdan kongrenin gerçekleşmesi ülkemizde holografi alanındaki teknolojik gelişmelerin önünü açmaya büyük oranda katkı sağlayacaktır.