AR-GE Uygulamaları!

Bilimsel araştırmalarda ve analizlerde, 3 boyutlu test ve analiz imkanının yanında yüksek hassasiyet sağlaması nedeniyle holografik metotlar, ar-ge projelerinin katma değerinin ve kalitesinin artırılması için bilimsel bir araç konumundadır. Bilimsel çalışmalarda holografik metotların yaygınlaşması sayesinde bilim ve ar-ge faaliyetleri daha hızlı ilerleyebilmektedir.

Görüntüleme

Biyo-medikal ve malzeme

Malzemeler ve mikro yapılar üzerinde meydana gelen genleşme, deformasyon,titreşim yada hareketlilik gibi değişimlerin ölçülmesi, görüntülenmesi veya izlenmesi gibi pek çok farklı çalışma holografik metotlar kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

Örnek uygulamlardan biri için goo.gl/waMs0I

Tanılama

Tanılama

Holografinin sağladığı 3 boyutlu bilgi, sadece 2 boyutta tanılamaya göre daha ayrıntılıdır ve bu sayede hücre organalleri bile birbirinden ayırt edilebilmektedir. Malzemelerin, partiküllerin tanılanması ve ayırt edilmesini sayısal verilerle ortaya koyan holografik metotlar, bilimsel araştırmaların doğrulanabilirliğini artırır ve daha fazla bilgi sağlayarak katma değerini artırır.

Uygulamalar

Uygulamalar

  • Anomali ve yapısal analiz
  • Optik tuzaklama
  • Endoskopik holografi
  • x-ray ve mikrodalga holografi
  • Biyomedikal ve topgrafi(göz topografisi vs.)
  • Akustikal holografi vs…

1940 lı yıllarda yeterli derecede koherant ışık kaynağı olmadığı için olumlu sonuçlar alınamayan elektron mikroskobunun çözünürlüğünü artırma faaliyetleri, 1962 yılında Emmett Leith and Juris Upatnieks tarafından ilk hologramın yapılmasıyla bir miktar başarıya ulaşmıştır. İlerleyen yıllarda Stephen Benton ve Yuri Denisyuk beyaz ışık altında görülebilen hologramlar yapmayı başardılar ve birçok bilim adamı konvansiyonel hologram yapımında farklı kayıt teknikleri, daha kaliteli holografik filmler geliştirerek bu çalışmalara katkıda bulundular. CCD ve CMOS sensörlerin ortaya çıkması ve dijital sinyal işleme tekniklerinin gelişmesi holografiyi dijital alana taşıdı.Bu sayede holografinin etki alanı önemli ölçüde genişlemiştir. Holografi teknolojisi mikroskopi, veri depolama, sensörler, 3D ekranlar ve daha birçok konuda disiplinler arası çalışmaların yapıldığı özgün bir araştırma alanı haline gelmiştir.