Görsel Sanatlar ve Medya!

Holografi, sayısız bilimsel ve teknolojik uygulamalarına ek olarak, sanat için de bir ortam sağlayan nadir bilimsel alanlardandır. Basit bir deyişle holografi, bize 3 boyutlu resim üretilebilme imkanı sağlar. Holografinin fiziksel temelleri ışığın doğasına ve temel özelliklerine dayanır, peki fotografi ve holografi arasındaki fark nedir? Bunu kongremiz süresince sık sık dinleyeceksiniz ancak gerçek şu ki, hologram gören herkes holografinin 3 boyutlu imaj üretmek için kullanılan en ilginç ve çığır açan teknik olduğu konusunda hem fikir olacaktır

Medya

Sanat için 3D

Holografi sanatçılara nitelikli üç boyutlu görüntü oluşturmanın efektif bir yolunu sunmuştur. Yaratıcı holografik çalışmalarla temsili holografi adı altında bağımsız yeni bir alan ortaya çıkmıştır ve güzel sanatların bir parçası olmuştur.

Holografik sanatın en sağlıklı karşılaştırması fotoğraf sanatıyla yapılabilir. Hologramlar üç boyutlu hacimsel görüntü oluştururlar fakat fotoğraflar iki boyut ile sınırlı kalmaktadır. Teknoloji bu yeni imkânı sunsa da, sanat üretmek için yaratıcılığa ihtiyaç vardır. Bir insanın portre hologramını yapmak sanat olarak değerlendirilemez, tıpkı vesikalık fotoğraf çekmek gibi.  Artistik değer sanatçının dokunuşuyla kazanılabilir.

Sanatsal örnekler için: http://www.jrholocollection.com

Optik Sınırlayıcılar

Sanat ve Bilim

Diğer yandan yaratıcılık bir noktada sınırlandırılmış durumdadır, çünkü sanatçı farklı bir yaklaşımla artistik hologram yapmak isteyebilir, fakat ancak optik teknolojinin müsaade ettiği sınırlar içinde kalmak zorundadır. Holografik teknolojik her gelişme sanatçıya farklı bir kapı açmaktadır. Nihayetinde holografik sanat, bilim adamı ve sanatçının beraber çalışmasını gerektiren optik biliminin ve sanatsal yaratıcılığın bir sentezi olarak tanımlanabilecek özel bir daldır. Kullanılan optik düzenekler, lazerler ve kimyasallar, sanatçı dokunuşuyla bilimsel sanat formuna dönüşmektedir.

Dijital holografi

Skills

Bilgisayar ortamında modellenen gerçek yada hayal ürünü herşey günümüz teknolojisiyle holograma dönüştürülebilmektedir. CGH(Computer Generated Hologram) olarak adlandırılan dijital üretilmiş hologramlar, forier dönüşümleri kullanılarak girişim desenlerinin hesaplanması ve SLM(spatial light modulator) kullanılarak holografik materyal üzerine yazılmasıyla oluşturulmaktadır. Askeri amaçlı haritalar, mimari projeler, soyut tasarımlar, 3D karakterler ve daha pek çok şey hologram şeklinde üretilebilmektedir.

Dijital holografiye güzel örnekler görebileceğiniz adres: https://www.youtube.com/user/ZebraImaging/videos