Yazılar

Holografik Sensörler

Holografik sensörler yapılarının temelinde hologramların bulunduğu ve belli analitleri tespit ve miktarlarını tayin etmek veya fiziksel parametreleri ölçmek için kullanılan cihazlardır. Görsel okuma, hızlı geri dönüş ve tekrarlana bilirlik avantajlarına sahip olan bu optik sensörler belli analitlere duyarlı maddelerle donatıldığında yüksek hassasiyet özelliğine kavuşabilirler.

Holografik sensörler duyarlı fotonik yapılardır ve sıcaklık, nem, manyetik alan, basınç gibi fiziksel özelliklerin yansıra, glikoz, laktat, tripsin, üre ve testesteron gibi biyomoleküllerin ve metabolitlerin tespitinde kullanılabilecekleri görülmüştür. Ayrıca belli gazların, iyonların ve çevre kirliliğine yol açan maddelerin ölçümünde de kullanılabilirler.

 

Hidrojellerin arasına yerleştirilen analitlerin, duyarlı oldukları partiküllerle tutunması sonucu yapısı değişen hologramlar sayesinde hayat daha da kolaylaşabilir.

Hidrojellerin arasına yerleştirilen analitlerin, duyarlı oldukları partiküllerle tutunması sonucu yapısı değişen hologramlar sayesinde hayat daha da kolaylaşabilir.

Akıllı hologram teknolojileri: (a) pH duyarlı hologramlar, (b) nefes-fuyarlı görsel hologram, (c) marka koruma/doğrulama, (d) the reel-to-reel production technology, (e) yüksek çözünürlüklü rutubet-duyarlı hologram.

Akıllı hologram teknolojileri: (a) pH duyarlı hologramlar, (b) nefes-fuyarlı görsel hologram, (c) marka koruma/doğrulama, (d) the reel-to-reel production technology, (e) yüksek çözünürlüklü rutubet-duyarlı hologram.

Holografik sensörler hedef madde ile etkileştiklerinde optik özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. Örnek olarak sensörün (hologramın) difraksiyon verimi ve/veya spektral tepkisi değişebilir. Hologramın difraksiyon verimi gelen ışığın şiddetinin kırınıma uğrayan ışığın şiddetine oranı olarak tanımlanır. Hologramın parlaklığının kantitatif ölçüsüdür. Görsel anlamda bu, parlaklık ve renk değişimine karşılık gelmektedir.

 

Holografik sensörler vücut içi kullanım, yerinde inceleme, uzaktan kontrol, anında sonuç verme gibi pek çok avantaj sağlamaktadır. Tekrar kullanım, kullanım ömrü, muhafaza gibi aşılması gereken zorluklar içerse de gelecek vadeden bir alan.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Ali Kemal Yetişen holografik sensörler üzerine önemli çalışmalara imza atmış önemli bir bilim insanımızdır. Kendisinin çalışmaları ve holografik sensörler hakkında daha fazla bilgi için:

Holografik sensörler kitabı ve ilgili makaleler: Ali Kemal Yetişen Harvard U.

Facebook sayfamızda: Sensörler