Yazılar

Holografik Tahribatsız Muayene

Holografik Tahribatsız Muayene

(Holographic Non-Destructive Testing)

Holographic Non-Destructive Testing-HNDT, yani holografik tahribatsız/hasarsız test metodu, hem Mikro-elektro-mekanik sistemler -MEMS cihazları gibi küçük, hem de jet uçakları gibi büyük cisimlerin 3 boyutlu olarak test edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Holografik interferometri tekniği ile kaydedilen nesne görüntüsü, cismin kendisiyle veya cismin kaydedilmiş başka bir holografik görüntüsüyle karşılaştırılarak 0.2 nano metre seviyesinde hassasiyetle değişimler gözlemlenebilmektedir. Bu karşılaştırma sonucu cismin yüzeyinde veya yüzey altında sıcaklık, basınç, titreşim gibi etkenlerin meydana getirdiği mikron-altı düzeydeki deformasyonlar tespit edilebilmekte, bu yönüyle pek çok tahribatsız mauyine yönteminden üstün özellikler sunmaktadır. Bazı üstün özellikli test ve analiz cihazları interferometri ve holografik metotlar kullanmaktadır ancak genelde sadece cihaz fonksiyonlarını kullandığımız ve prensiplerine odaklanmadığımız için bu metotların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmayabiliyoruz.
Görünür ışık dalga boyundaki lazerlerin kullanıldığı optik muayene dışında, akustik, mikrodalga, x-ray ve elektron ışını holografisi gibi farklı yöntemlerle de holografik tahribatsız muayene yapılmaktadır.  HDNT, esas olarak bir cismin yüzeyindeki deformasyonları ölçer. Fakat metalik ve komposit örneklerin yüzey altı ve içi kusurlarını tespit edecek hassasiyete sahiptir.

Zamanla görüntü sensörlerinin(CCD ve CMOS) ve sinyal işleme teknolojisinin gelişmesiyle “dijital holografi” sahaya yeni bir ivme kazandırmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte holografi ışığın hem faz hem yoğunluk bilgisini taşıyan yegâne teknik olarak tıptan mühendisliğe, kimyaya, 3D televizyonlara uzanan geniş bir yelpazede sayısız yeniliğin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Gelecekte de faydalı bir araç olarak bilim ve endüstride engellerin aşılmasında katkı sağlamaya devam edecektir. Dijital holografinin endüstriyel ve ar-ge uygulamalarını bir kenara koyarsak Computer Generated Hologram(CGH) olarak adlandırılan, bilgisayarda tasarlanan imajların Froier dönüşümlerinin hesaplanarak yine laser yardımıyla filmlere kaydedilmesiyle elde edilen hologramlar, konvensiyonel holografinin geldiği son noktadır. Yukarıdaki videoda dijital hologram örneklerini görebilirizsiniz.

Hologram sadece fotografik filmler üzerine değil, jelatin filmler, termoplastikler, fotopolimerler kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Bu başlık altında hologram çeşitleri ve kayıt teknikleri, hologram kaydında kullanılan malzemeler, holografik sanat üzerine sözlü veya poster sunumu hazırlayabilirsiniz.