Yazılar

Holografik Görüntüleme

Holografik metotlar kullanılarak alev, duman ya da sisin arasından görme, bir engel yada sözgelimi duvarın ardını görme, geçtiğimiz günlerde keşfedilen “gravitational fields” gibi pek çok görme sağlanabilmektedir. Dalganın olduğu pek çok yerde holografik metotlar uygulanabilmektedir. Akustik, infrared, microwave, xray holografi gibi pek çok alan bu amaçla gelişmiştir.

Nesnelerin 3 boyutlu bilgilerinin depolanması kadar gösterilmesi de önemlidir. Prof. Dr. Levent Onural ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 3D TV projesi ve sonrasında uygulanılan onlarca proje sayesinde holografik TV, yani gözlüksüz 3 boyut için gereken öngörü elde edildi. Zaman içerisinde sınırlayıcılar ve meydan okunması gereken zorluklar daha da belirginleşti. Artık disiplinler arası bir çalışmaya dönüşen holografik görüntüleme alanından ilk çıktılar gelmeye başladı, örneğin Link:Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre grafin(Graphene) tabanlı materyaller ile 52 derece görme açısına sahip renkli holografik ekran üretildi. Şu an 1 cm olan ekran kısa süre içerisinde giyilebilir teknolojilere uygulanabilecek veya medikal alanında kullanılabilecek forma gelecek. Bu ve benzeri pek çok görüntüleme teknelojisi ilginizi çekecektir. Yukarıda izlemiş olduğunuz video da, infrared kameraların yetersiz kaldığı yangın ve dumanın yoğun olduğu ortamlarda sadece canlı değil cansız objeleride görmeyi sağlayan holografik bir metodtan bahsedilmektedir.

Metan gazı alevinin 1 mikron büyüklüğünde partiküller(AL2O3) ile tepkimesi yeşil laser kullanılarak McGill University tarafından PIV kullanılarak görüntülendi ve bu ilginç fotoğraf ortaya çıktı.

Metan gazı alevinin 1 mikron büyüklüğünde partiküller(AL2O3) ile tepkimesi yeşil laser kullanılarak McGill University tarafından PIV kullanılarak görüntülendi ve bu ilginç fotoğraf ortaya çıktı.

Holografik görüntüleme deyince nano boyutlardan tutun, astronomik boyutlara kadar pek çok farklı yapıdaki nesnenin 3 boyutlu olarak görülmesini anlayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde keşfedilen kütle çekimsel dalgalar (Link: Gravitationa waves) holografik interferometri kullanılarak gözlemlenmiştir. Link:Holografik PIV-Particle imaging velocimetry sistemleri de akışkanların yüksek hızda gözlemlenmesini sağlayan, örneğin yeni geliştireceğiniz bir pervane veya ateşleme sisteminin gözlemlenmesi için kullanılabilen, bir görüntüleme sistemidir.

Holografik mikroskop,holografik teleskop ve PIV sistemler yukarıda bahsettiğimiz gibi birer görüntüleme sistemleridir. Burada bahsedilmeyen pek çok görüntüleme sistemini araştırdıkça görecek ve pek çoğunuz hayretler içerisinde holografik metotların ne kadar kullanışlı olduğunu görerek sunumlarınızı hazırlamaya başlayacaksınız diye umuyoruz. Ülkemiz adına, bilim adına araştırılmayı bekleyen pek çok konu gibi, holografik görüntüleme tekniklerinin de genç bilim adamlarının ilgisini ve merakını çekeceğine inanıyoruz.

 

Holografik Sensörler

Holografik sensörler yapılarının temelinde hologramların bulunduğu ve belli analitleri tespit ve miktarlarını tayin etmek veya fiziksel parametreleri ölçmek için kullanılan cihazlardır. Görsel okuma, hızlı geri dönüş ve tekrarlana bilirlik avantajlarına sahip olan bu optik sensörler belli analitlere duyarlı maddelerle donatıldığında yüksek hassasiyet özelliğine kavuşabilirler.

Holografik sensörler duyarlı fotonik yapılardır ve sıcaklık, nem, manyetik alan, basınç gibi fiziksel özelliklerin yansıra, glikoz, laktat, tripsin, üre ve testesteron gibi biyomoleküllerin ve metabolitlerin tespitinde kullanılabilecekleri görülmüştür. Ayrıca belli gazların, iyonların ve çevre kirliliğine yol açan maddelerin ölçümünde de kullanılabilirler.

 

Hidrojellerin arasına yerleştirilen analitlerin, duyarlı oldukları partiküllerle tutunması sonucu yapısı değişen hologramlar sayesinde hayat daha da kolaylaşabilir.

Hidrojellerin arasına yerleştirilen analitlerin, duyarlı oldukları partiküllerle tutunması sonucu yapısı değişen hologramlar sayesinde hayat daha da kolaylaşabilir.

Akıllı hologram teknolojileri: (a) pH duyarlı hologramlar, (b) nefes-fuyarlı görsel hologram, (c) marka koruma/doğrulama, (d) the reel-to-reel production technology, (e) yüksek çözünürlüklü rutubet-duyarlı hologram.

Akıllı hologram teknolojileri: (a) pH duyarlı hologramlar, (b) nefes-fuyarlı görsel hologram, (c) marka koruma/doğrulama, (d) the reel-to-reel production technology, (e) yüksek çözünürlüklü rutubet-duyarlı hologram.

Holografik sensörler hedef madde ile etkileştiklerinde optik özelliklerinde değişiklikler meydana gelir. Örnek olarak sensörün (hologramın) difraksiyon verimi ve/veya spektral tepkisi değişebilir. Hologramın difraksiyon verimi gelen ışığın şiddetinin kırınıma uğrayan ışığın şiddetine oranı olarak tanımlanır. Hologramın parlaklığının kantitatif ölçüsüdür. Görsel anlamda bu, parlaklık ve renk değişimine karşılık gelmektedir.

 

Holografik sensörler vücut içi kullanım, yerinde inceleme, uzaktan kontrol, anında sonuç verme gibi pek çok avantaj sağlamaktadır. Tekrar kullanım, kullanım ömrü, muhafaza gibi aşılması gereken zorluklar içerse de gelecek vadeden bir alan.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Ali Kemal Yetişen holografik sensörler üzerine önemli çalışmalara imza atmış önemli bir bilim insanımızdır. Kendisinin çalışmaları ve holografik sensörler hakkında daha fazla bilgi için:

Holografik sensörler kitabı ve ilgili makaleler: Ali Kemal Yetişen Harvard U.

Facebook sayfamızda: Sensörler

 

Dijital Holografi

Dijital holografide nesnelerin üç boyutlu bilgisi fiziksel malzemeler yerine elektronik algılayıcılar (CCD, CMOS) aracılığıyla nümerik olarak kaydedilir. Daha sonra sinyal işleme teknikleri kullanılarak tekrar görüntü oluşturulur. Dijital holografi ile bir mikro nesnenin üç boyutlu görüntüsü saniyede yüzlerce kez kaydedilebilir. Transparan maddelerin farklı derinliklerdeki hologramları aynı anda kaydedilebilir. Bu avantajları sayesinde dijital holografi, mikroskopi alanında önemli bir uygulma ve ar-ge konusu olmuştur. Dijital holografik mikroskop (DHM) ile hücrelerin oldukça geniş bir alanda gerçek zamanlı takibi ve morfolojik analizi yapılabilmektedir. Sağlık alanında dijital holografik teknikler endoskopi, tomografi diş hekimliği vb. alanlarda da uygulama alanı bulmaktadır. DHM üzerine çığır açan çalışmalara imza atmış bilim insanımız Dr. Aydoğan Özcan’ın çalışmalarına göz atabilirsiniz.

Dijital holografi, hologramın elde edilme şeklinin numerik olmasını ifade ettiği gibi(numeric construction), hologramın dijital olarak SLM(spatial light modulator) yardımıyla yeniden gösterilmesini de karşılamaktadır (numeric/optical reconstruction). Forier dönüşümleri ve temel optik bilgisi kullanılarak elde edilen ışık bilgilerinin anlamlandırılması sağlanarak uygulama alanına uygun cihazlar geliştirilmektedir. Mikroskopi veya holografik TV bu uygulamlardan bazılarıdır.

Devamını Oku

Holografik Tahribatsız Muayene

Holografik Tahribatsız Muayene

(Holographic Non-Destructive Testing)

Holographic Non-Destructive Testing-HNDT, yani holografik tahribatsız/hasarsız test metodu, hem Mikro-elektro-mekanik sistemler -MEMS cihazları gibi küçük, hem de jet uçakları gibi büyük cisimlerin 3 boyutlu olarak test edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Holografik interferometri tekniği ile kaydedilen nesne görüntüsü, cismin kendisiyle veya cismin kaydedilmiş başka bir holografik görüntüsüyle karşılaştırılarak 0.2 nano metre seviyesinde hassasiyetle değişimler gözlemlenebilmektedir. Bu karşılaştırma sonucu cismin yüzeyinde veya yüzey altında sıcaklık, basınç, titreşim gibi etkenlerin meydana getirdiği mikron-altı düzeydeki deformasyonlar tespit edilebilmekte, bu yönüyle pek çok tahribatsız mauyine yönteminden üstün özellikler sunmaktadır. Bazı üstün özellikli test ve analiz cihazları interferometri ve holografik metotlar kullanmaktadır ancak genelde sadece cihaz fonksiyonlarını kullandığımız ve prensiplerine odaklanmadığımız için bu metotların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmayabiliyoruz.
Görünür ışık dalga boyundaki lazerlerin kullanıldığı optik muayene dışında, akustik, mikrodalga, x-ray ve elektron ışını holografisi gibi farklı yöntemlerle de holografik tahribatsız muayene yapılmaktadır.  HDNT, esas olarak bir cismin yüzeyindeki deformasyonları ölçer. Fakat metalik ve komposit örneklerin yüzey altı ve içi kusurlarını tespit edecek hassasiyete sahiptir.

Zamanla görüntü sensörlerinin(CCD ve CMOS) ve sinyal işleme teknolojisinin gelişmesiyle “dijital holografi” sahaya yeni bir ivme kazandırmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte holografi ışığın hem faz hem yoğunluk bilgisini taşıyan yegâne teknik olarak tıptan mühendisliğe, kimyaya, 3D televizyonlara uzanan geniş bir yelpazede sayısız yeniliğin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Gelecekte de faydalı bir araç olarak bilim ve endüstride engellerin aşılmasında katkı sağlamaya devam edecektir. Dijital holografinin endüstriyel ve ar-ge uygulamalarını bir kenara koyarsak Computer Generated Hologram(CGH) olarak adlandırılan, bilgisayarda tasarlanan imajların Froier dönüşümlerinin hesaplanarak yine laser yardımıyla filmlere kaydedilmesiyle elde edilen hologramlar, konvensiyonel holografinin geldiği son noktadır. Yukarıdaki videoda dijital hologram örneklerini görebilirizsiniz.

Hologram sadece fotografik filmler üzerine değil, jelatin filmler, termoplastikler, fotopolimerler kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Bu başlık altında hologram çeşitleri ve kayıt teknikleri, hologram kaydında kullanılan malzemeler, holografik sanat üzerine sözlü veya poster sunumu hazırlayabilirsiniz.

Holografi ve Hologram

Holografi nesnelerin üç boyutlu görüntü bilgisinin ışıkla kaydedilmesini ve yeniden oluşturulmasını mümkün kılan, modern bilim ve sanayi tarihinin en kayda değer gelişmelerinden biridir. Holografi 1941 yılında çalışmaları daha sonra Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen Dennis Gabor tarafından keşfedilmiş, 1960’larda ilk lazerlerin ortaya çıkmasıyla büyük bir ilerleme göstermiştir. Fotografik bir film üzerine hologramların kaydedilerek insanların gösterimine sunulması ile geniş kitlelerce tanınmaya başlayan holografinin, görsel sanatlar alanında önemli etkileri olmuştur. Holografik sanatın/Holographic Art ortaya çıkmasıyla holografi müzeleri, hologram sergileri, koleksiyonlar gibi sanatsal yapılarda beraberinde gelmiştir. MIT holography museum, Helenic institute of holography, Lake Forest holography center gibi daha pek çok kuruluş holografiyi sanatsal anlamda görebileceğimiz yerler arasındadır.

sergi ve müze

Hologram müze ve sergileri otantik tasarımlarıyla olağan üstü ilgi çekiciliğe sahiptirler

Zamanla görüntü sensörlerinin(CCD ve CMOS) ve sinyal işleme teknolojisinin gelişmesiyle “dijital holografi” sahaya yeni bir ivme kazandırmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte holografi ışığın hem faz hem yoğunluk bilgisini taşıyan yegâne teknik olarak tıptan mühendisliğe, kimyaya, 3D televizyonlara uzanan geniş bir yelpazede sayısız yeniliğin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Gelecekte de faydalı bir araç olarak bilim ve endüstride engellerin aşılmasında katkı sağlamaya devam edecektir. Dijital holografinin endüstriyel ve ar-ge uygulamalarını bir kenara koyarsak Computer Generated Hologram(CGH) olarak adlandırılan, bilgisayarda tasarlanan imajların Froier dönüşümlerinin hesaplanarak yine laser yardımıyla filmlere kaydedilmesiyle elde edilen hologramlar, konvensiyonel holografinin geldiği son noktadır. Yukarıdaki videoda dijital hologram örneklerini görebilirizsiniz.

Hologram sadece fotografik filmler üzerine değil, jelatin filmler, termoplastikler, fotopolimerler kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Bu başlık altında hologram çeşitleri ve kayıt teknikleri, hologram kaydında kullanılan malzemeler, holografik sanat üzerine sözlü veya poster sunumu hazırlayabilirsiniz.

 

Portföy Ögeleri