Yazılar

Holografi ve Hologram

Holografi nesnelerin üç boyutlu görüntü bilgisinin ışıkla kaydedilmesini ve yeniden oluşturulmasını mümkün kılan, modern bilim ve sanayi tarihinin en kayda değer gelişmelerinden biridir. Holografi 1941 yılında çalışmaları daha sonra Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen Dennis Gabor tarafından keşfedilmiş, 1960’larda ilk lazerlerin ortaya çıkmasıyla büyük bir ilerleme göstermiştir. Fotografik bir film üzerine hologramların kaydedilerek insanların gösterimine sunulması ile geniş kitlelerce tanınmaya başlayan holografinin, görsel sanatlar alanında önemli etkileri olmuştur. Holografik sanatın/Holographic Art ortaya çıkmasıyla holografi müzeleri, hologram sergileri, koleksiyonlar gibi sanatsal yapılarda beraberinde gelmiştir. MIT holography museum, Helenic institute of holography, Lake Forest holography center gibi daha pek çok kuruluş holografiyi sanatsal anlamda görebileceğimiz yerler arasındadır.

sergi ve müze

Hologram müze ve sergileri otantik tasarımlarıyla olağan üstü ilgi çekiciliğe sahiptirler

Zamanla görüntü sensörlerinin(CCD ve CMOS) ve sinyal işleme teknolojisinin gelişmesiyle “dijital holografi” sahaya yeni bir ivme kazandırmıştır. Günümüze kadar gelen süreçte holografi ışığın hem faz hem yoğunluk bilgisini taşıyan yegâne teknik olarak tıptan mühendisliğe, kimyaya, 3D televizyonlara uzanan geniş bir yelpazede sayısız yeniliğin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Gelecekte de faydalı bir araç olarak bilim ve endüstride engellerin aşılmasında katkı sağlamaya devam edecektir. Dijital holografinin endüstriyel ve ar-ge uygulamalarını bir kenara koyarsak Computer Generated Hologram(CGH) olarak adlandırılan, bilgisayarda tasarlanan imajların Froier dönüşümlerinin hesaplanarak yine laser yardımıyla filmlere kaydedilmesiyle elde edilen hologramlar, konvensiyonel holografinin geldiği son noktadır. Yukarıdaki videoda dijital hologram örneklerini görebilirizsiniz.

Hologram sadece fotografik filmler üzerine değil, jelatin filmler, termoplastikler, fotopolimerler kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Bu başlık altında hologram çeşitleri ve kayıt teknikleri, hologram kaydında kullanılan malzemeler, holografik sanat üzerine sözlü veya poster sunumu hazırlayabilirsiniz.